Den kompletta 8-veckors kursen med Eckhart Tolle som kommer att väcka ditt medvetande!

Den kompletta 8-veckors kursen med Eckhart Tolle som kommer att väcka ditt medvetande!

“Den viktigaste insikten du kan få i ditt liv är förståelsen för vem du är innerst inne.”

– Eckhart Tolle –

Kursen startar den 29/3! Bara:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

En komplett steg-för-steg 8-veckorskurs online som kommer att förflytta dig bortom ditt analyserande sinne mot ett mer medvetet och närvarande liv!

I introduktionskursen har du lärt dig om betydelsen av att vara närvarande i nuet och vilken potential som öppnar sig för dig när du behärskar denna teknik. Inte minst när det gäller din upplevelse av livet som helhet.

Under detta 8 veckor långa program kommer vi att gå ännu längre…

Tillsammans med Eckhart Tolle kommer du att utforska hur du kan tillföra mer närvaro till ditt liv, från ett ögonblick till det nästa.  Detta transformerande program inkluderar videolektioner, övningar i att befinna dig i nuet, fråga-svar sessioner och över 17 timmar av videos och extramaterial. 

Endast till den 28/3 2021

För bara

269 € 
istället för ordinarie

699.00 €

 

När du betalat har du obegränsad tillgång till materialet!

Nu kan du även genomföra köpet i 6 delbetalningar om 47€/gång

Frånvaron av liv

Känner du livets fulla kraft i varje ögonblick?

De flesta människor spenderar sin tid i frånvaro av liv. Istället för att njuta av livets fulla kraft så sitter de fast i huvudet – med tankar som antingen befinner sig i det förflutna eller i framtiden. 

Allteftersom tiden går bygger detta tillstånd av frånvaro upp en känsla av att livet inte har någon riktig mening. 
Vi tror att vi måste arbeta framemot något och uppnå något särskilt. Vi springer jämt och ständigt efter idéen om en bättre framtid. Men istället upptäcker vi att våra största drömmar i slutändan inte ger oss den mening som vi hoppades på…

I slutändan är detta sätt att leva utmattande, frustrerande och smärtsamt för människor!

Trots detta så vaggas vi in i en vana av att leva på detta sätt. Detta är vår nuvarande nivå på evolutionsstegen. 

Problemet är att vi inte överlever särskilt länge som ras när vi befinner oss på denna nivå. Vi blir destruktiva. Den nivå av medvetande som vi befinner oss på idag har förlorat sin mening. 

 Det finns otaliga tecken på detta och de är svåra att missa om du är lite uppmärksam. Vi är överväldigade av livet och har nått en punkt där vårt tänkande inte längre hjälper oss. 

Endast till den 28/3 2021

För bara

269 € 
istället för ordinarie

699.00 €

 

När du betalat har du obegränsad tillgång till materialet!

Nu kan du även genomföra köpet i 6 delbetalningar om 47€/gång

NÄRVARONS   KRAFT  

UTBILDNINGSPLAN

Detta väntar dig i “Närvarons kraft”

Närvaro är en känsla av livskraft som alltid är tillgänglig för oss. Det är vårt mentala brus och identifieringen med vad Eckhart kallar “rösten i huvudet” som tar vårt fokus från livskraften. När vi väl upptäcker att det finns en dimension där tänkande inte händer alls – eller ses som oviktigt – börjar vi att öppna upp för det som Eckhart pratar om som “Närvarons kraft”. 
Var och en av de åtta moduler som denna kurs består av är tagna från nyligen producerat material med Eckhart. Betoningen ligger på att visa oss hur vi kan tillämpa Eckharts undervisning praktiskt i vårt eget liv. 

Modul ett: Att tänka eller inte tänka: Att bli fri från tvångsmässig tankeaktivitet

Börjar den 29/3 2021

Enligt Eckhart Tolle är den främsta orsaken till livets lidande och kaos – på både en personlig och kollektiv nivå – den felaktiga föreställningen om att vi är våra tankar. Den här otroligt begränsande föreställningen hindrar oss från den högre intelligens som vi kan nå när vi bryter oss loss från tankeidentifieringen. 

I denna modul lär du dig bland annat:

 • Den växande känslan av livfullhet vi uppnår när vi släpper taget om tvångsmässigt tänkande
 • Skillnaden mellan att sjunka under och att höja sig över tanken
 • Hur du tar makten över tänkandet när du släpper taget om sinnets konceptualisering.

Modul två: Närvarons portar: Praktiska verktyg för att bli närvarande i nuet

Börjar den 5/4 2021

Vår andra modul fokuserar på det Eckhart kallar ”närvarons portar” – de metoder genom vilka vi höjer oss över det tankeskapade ”lilla jaget” och förankrar oss själva i det formlösa nuets dimension. Dessutom belyser han de tre metoderna i medvetet handlande – accepterande, glädje och entusiasm – och erbjuder övningar som sprider närvarons rymd och livskraft i vardagen. 

I denna modul lär du dig bland annat om.:

 • Formeln för accepterande: ”det som är = är”
 • Porten till visuell sinnesförnimmelse
 • Hur du närmar dig det oproblematiska nuets enkelhet
 • Hur du använder ljud för att bli närvarande i nuet
 • Varför dörren till nuet är dörren till dig själv.

Modul tre: Att hantera omedvetenhet och smärtkroppen: Att jobba med känslor och reaktivitet

Börjar den 12/4 2021

Modul tre undersöker människans reaktionsförmåga och individens roll i det mänskliga medvetandets uppvaknande. Eckhart undersöker några av de mest smärtsamma känslomässiga tillstånden och det han kallar ”smärtkroppen” och erbjuder flera korta övningar som du kan använda dig av för att bli en källa till sunt förnuft i stället för att bidra till lidande.

I denna modul lär du dig bland annat om:

 • Fenomenet “att tappa besinningen”
 • Varför nuet alltid är av största vikt
 • Länken mellan den så kallade framtiden och ditt nuvarande medvetandetillstånd
 • Hur du upprätthåller närvarons frekvens
 • Befrielsen från karma

Modul fyra: Att förstå egot: Höja sig över den inre monologen

Börjar den 19/4 2021

Modul fyra tar upp ämnet relationer, inklusive läror om egot och vår tendens att konstruera historier som leder till onödigt lidande. Våra relationer ger oss möjlighet att öva på att vara närvarande. Sociala utmaningar ger en tydlig indikation om var en person befinner sig vad gäller den andliga utvecklingen och ger oss möjlighet att intensifiera närvaron i de stunder det behövs.

I denna modul lär du dig bland annat:

 • Inga historier, inga problem
 • Den omedvetna processen av förstärkningen av egot
 • Egots identifiering med formkroppen
 • Hur du upptäcker den formlösa identiteten och gör den till grunden i din egen självuppfattning
 • Den viktiga frågan i relationer: Finns det inre rymd?

Modul fem: Balansen mellan att vara och att göra: Andlighetens kärna

Börjar den 26/4 2021

Modul fem fokuserar på det Eckhart beskriver som andlighetens kärna – att förstå att du är formlös medan du verkar i formens värld. Här kommer vi att använda oss av undervisning och övningar som hjälper oss att införliva detta i vardagen.

I denna modul lär du dig bland annat:

  • Att finna stillheten bakom tänkande och aktivitet
  • Att skapa förutsättningar för andligt uppvaknande
  • Att höja dig över situationer genom kontakt med varandet
  • Svårigheternas dolda välsignelser
  • Det viktigaste du kan lära dig: att endast tänka när det är nödvändigt

Modul sex: Medvetet förverkligande: Att lägga en grund för fruktbara handlingar och äkta skapande

Börjar den 3/5 2021

I modul sex bygger vi vidare på Eckharts lära från modul fem om att balansera varandet och görandet, genom att här fokusera på konsten i att medvetet ge uttryck åt detta. Eckhart diskuterar universums två rörelser som pågår inom oss alla (den utåtgående som tar form och den återvändande till den formlösa källan), och hur dessa uttryck utvecklas under uppvaknandet – och i ditt eget liv.

I denna modul lär du dig bland annat:

 • Uppvaknande från drömmen om form
 • Våra psykologiska identiteter
 • Att se dig själv som medvetenhetens ljus
 • Att njuta av former utan känsla av ägande eller identifiering
 • Att ställa dig frågan “Vad är det som vill komma till uttryck genom denna form?”

Modul sju: Ditt innersta jag: Att öka insikten om vår eviga natur

Börjar den 10/5 2021

Eckhart hjälper oss att flytta vårt fokus från den ytliga delen av våra liv till det han kallar det ”formlösa” eller den andliga dimensionen – den del av oss som är oförstörbar, outgrundlig och bortom all tid. Den här modulen erbjuder även extra undervisning om dödens mysterium och skänker tröst åt dem som genomgår dödsprocessen.

I denna modul lär du dig bland annat:

 • Befrielsen i självförverkligandet
 • Att se världen på nytt
 • Alla livsformers eviga essens
 • Metaforen i krusningen och havet
 • Din inneboende fullkomlighet

Modul åtta: Meningen med livet: Att utveckla det mänskliga medvetandet

Börjar den 17/5 2021

I den sista modulen återvänder Eckhart till de primära teman vi hittills undersökt och delar med sig av sin grundläggande lära om vårt gemensamma mänskliga öde: att leva som ett uttryck för den tidlösa dimensionen – och i förlängningen bli en källa till godhet, välvilja och sann intelligens i världen runt oss.

I denna modul lär du dig bland annat:

 • Förvirringen om att vara helt mänsklig
 • Icke-konceptuell intelligens
 • Tomhet och himlens kungarike
 • Att fråga dig själv: Vem är jag?
 • Den dumme och den vise

Säkra din plats på denna kurs nu
och få tillgång till ditt kompletta paket:

Närvarons kraft: En 8-veckors onlinekurs för att väcka din medvetenhet och få dig att leva i nuet!

Närvarons kraft
Åtta kraftfulla lärmoduler med Eckhart Tolle och Kim Eng—mer än 17 timmars packeterade insikter och vägledning. Med svenska undertexter.
699 €
Ljudbok
Alla lektioner kan laddas ner som ljudfiler. På detta sätt kan du ladda ner filerna till din telefon och lyssna på dem när du är på språng!
147 €
En arbetsbok
med inte mindre än 29 praktiska närvaroövningar.
97 €
Två inspelade fråga-svar sessioner med Eckhart under kursens gång.
97 €
Tre specialsessioner med Eckhart :
Session 1: Vad är det viktigaste i ditt liv?
Session 2: Hur kan vi skapa från ett djupare medvetande?
Session 3: Fly ut ur personlighetens fängelse
197 €

Ytterligare bonusmaterial

“Fördjupa din närvaro” – Över sju timmars video inspelat under en utbildning med Eckhart Tolle och Kim Eng
Nya lärdomar, praktiska insikter och verktyg för att hjälpa dig att öka och hålla kvar din närvaro i nuet när vardagen pockar på. Över sju timmars videomaterial som aldrig visats tidigare.
249 €
“Födelsen av det nya medvetandet” med Marianne Williamson: I ett samtal mellan Eckhart Tolle och författaren och läraren Marianne Williamson pratar de om människans evolution och vår roll som individer.
Under detta samtal utforskar Marianne och Eckhart:
– Upptäckten av vem jag är
– Vårt kollektiva medvetande
– Universalmedel för lärande
97 €
“Kärleksfull närvaro” med Jack Kornfield – Den berömda buddhistiska meditations läraren Jack Kornfield ses här i dialog med Eckhart om mindfulness, meditation och resan mot uppvaknande.
Jack och Eckhart pratar om:
– Mindfulness
– Visdomens och kärlekens kraft
– En inblick i meditationstekniken vipassana
97 €
“Samtal mellan Eckhart Tolle och Neale Donald Walsch” – En rörande dialog som rör ämnen som Neale´s peronliga berättelse, hans kreativa process och utmaningen med att hålla liv i sin egen andlighet i vardagen.
Neale och Eckhart diskuterar:
– Livets gåvor
– Att tala inspirerande
– Livets tavla
97 €

Totalt värde:

1,777 €

Istället för:

699 €

Specialpris:

269 €

Bara till den 28 mars 2021:

För endast

269 €
istället för ordinarie
699.00 €

Obegränsad åtkomst så länge du vill!

Nu kan du också betala i 6 steg om 47 €

14 dagars pengarna tillbaka garanti!

För den lilla plånboken: Delbetalningar i 6 steg

Få tillgång till materialet direkt och betala i 6 steg!

Det ska inte handla om pengarna

Det är mycket viktigt för oss att våra kurser når så många människor som möjligt.

Inte bara människor som har råd att lägga ut pengarna utan också de som verkligen vill och behöver kursen men trots det har svårt att avvara de summor som kursen kostar. Därför tilldelar vi regelbundet rabatter och bidrag.

Om du befinner dig i en sådan situation så är du välkommen att ansöka om ytterligare rabatt genom att fylla i detta formulär. 

SÄRSKILDA BONUSAR I PROGRAMMET

Bonus #1

Över 7 timmar videomaterial från ett live event med Eckhart Tolle och Kim Eng. 

Fördjupa närvaron

Nya lärdomar, praktiska insikter och verktyg för att införa mer närvaro och hjälpa oss att finna och stanna kvar i tomrummet mellan tankarna i vårt dagliga liv. Över sju timmar videomaterial som är exklusivt för dig som går
denna kurs.  

Bonus #2

“Födelsen av det nya medvetandet”

med Marianne Williamson

Eckhart samtalar med författaren och läraren Marianne Williamson om mänsklighetens evolution och vår roll som individer. 
I detta samtal utforskar Marianne och Eckhart:

 • Förverkligande av jaget
 • Vårt kollektiva medvetande
 • Universums egen läroplan

Bonus #3

“Kärleksfull närvaro”

med Jack Kornfield

Den välrennomerade buddistiska meditationsläraren Jack Kornfield gästar Eckhart Tolle för en diskussion om mindfulness, meditation och resan mot uppvaknande. Jack och Eckhart pratar om:

 • Mindfulness
 • Kraften hos visom och kärlek
 • En inblick i Vipassana

Bonus #4

“Samtal mellan Eckhart Tolle och Neale Donald Walsch”

En rörande dialog med ämnen som Neale’s personliga berättelse, hans kreativa process och utmaningen att praktisera andlighet i vardagen.

Neale och Eckhart pratar om:

 • Livets gåva
 • Inspirerande tal
 • Livets målarduk

Endast till den 28/3 2021

För bara

269 € 
istället för ordinarie

699.00 €

 

När du betalat har du obegränsad tillgång till materialet!

Nu kan du även genomföra köpet i 6 delbetalningar om 47€/gång

Sagt om Eckhart Tolle och Kim Eng

”Jag skulle göra vad som helst för att få vara i närheten av Eckhart Tolle”
—Jim Carrey

”Jag har Eckharts bok på mitt nattduksbord. Den innehåller livsviktigt andligt lärande och är en av de mest värdefulla böckerna jag någonsin läst.”
—Oprah, från oprah.com

”Jag har Eckharts bok på mitt nattduksbord. Den innehåller livsviktigt andligt lärande och är en av de mest värdefulla böckerna jag någonsin läst.”
—Oprah, från oprah.com

”En av de bästa böckerna som har utkommit i lång tid. Varje mening är fylld av sanning och kraft – kraft att föra dig in i tomrummet mellan dina tankar. Här hittar vi, som Eckhart så vackert uttrycker det, djup vördnad, frid och närvaro. [The Power of Now] är en bok att hålla fast i.”
—Deepak Chopra, författare till “Livets sju andliga lagar”

Såhär fungerar kursen!

När börjar kursen?

8-veckors kursen startar måndagen den 29 mars, och tidigt på morgonen får du länken till de första lektionerna.

Hur fungerar kursen?

Varje vecka låser vi upp en ny modul på ett tema som vi går på djupet med. Kursen består at totalt åtta moduler. Varje modul består av 5-9 videolektioner som du kan komma åt när du vill och så länge du vill när de väl har låsts upp. Varje videolektion är mellan 20 minuter och 2 timmar lång och innehåller undervisning, meditationer och övningar.

Vilka ämnen täcker vi in?

Kursen består av 8 steg där vi går igenom olika undervisningssteg. Alla lektioner syftar till att hjälpa dig att fokusera på ditt medvetande här och nu. Följande undervisningsmoduler går vi igenom: 

 • Modul 1 – Att tänka eller inte tänka
 • Modul 2 – Närvarons portar
 • Modul 3 – Att hantera omedvetenhet och smärtkroppen
 • Modul 4 – Att förstå egot
 • Modul 5 – Balansen mellan att vara och göra
 • Modul 6 – Medvetet förverkligande
 • Modul 7 – Ditt innersta jag
 • Modul 8 – Meningen med livet

Vad händer om jag missar en dag?

Det är inga problem. När vi väl har släppt en lektion så har du obegränsad tillgång till den. Det betyder att du kan titta på lektionen så ofta och så länge du har lust.

Hur länge har jag tillgång till denna kurs?

Du har obegränsad tillgång till kursen så for vi har släppt lektionerna och kan repetera den så ofta och så mycket du vill. 

Om Eckhart Tolle

Eckhart Tolle föddes i Tyskland och utbildade sig vid universiteten i London och Cambridge. Vid 29 års ålder förändrades hans liv drastiskt genom en djup inre transformation. Under de kommande fem åren dedikerade han sitt liv åt att förstå, integrera och fördjupa denna transformation i sitt eget liv. Detta blev starten på en intensiv inre resa. Han kom senare till att arbeta i London som rådgivare och andlig lärare. Eckharts alster inkluderar två New York Times-bästsäljare och båda anses tillhöra vår tids mest inflytelserika andliga verk: Böckerna En ny jord, och Lev livet fullt ut, har översatts till mer än 30 språk.

Om Eckhart Tolle

Eckhart Tolle föddes i Tyskland och utbildade sig vid universiteten i London och Cambridge. Vid 29 års ålder förändrades hans liv drastiskt genom en djup inre transformation. Under de kommande fem åren dedikerade han sitt liv åt att förstå, integrera och fördjupa denna transformation i sitt eget liv. Detta blev starten på en intensiv inre resa. Han kom senare till att arbeta i London som rådgivare och andlig lärare. Eckhart´s alster inkluderar två New York Times-bästsäljare och båda anses tillhöra vår tids mest inflytelserika andliga verk: Böckerna En ny jord, och Lev livet fullt ut, har översatts till mer än 30 språk.